Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke on koulutus- ja kehityshanke, joka tuo vuorovaikutus- ja tunnetaitoja mielenterveyskentän eri toimijoille järjestömaailmassa. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittama valtakunnallinen hanke. Sitä hallinnoi Suomen Moniääniset ry.

Hanke vastaa mukana olevien yhdistysten tarpeeseen saada tukea mielenterveyskuntoutujien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, sillä kokemusten mukaan kuntoutujien ongelmiin liittyy usein puutteita vuorovaikutustaidoissa. Mielenterveyskuntoutumista tukevia taitoina nähdään mm. kyky rakentavasti ilmaista itseä ja omia tunteita, sanoittaa omia ongelmia, huolehtia omista tarpeista sekä kuunnella toisia ja tulla itse kuulluksi.

Hankkeessa koetaan, että mielenterveyskentän järjestöpuolella tarvitaan uudenlaisia, konkreettisia keinoja kehittää itsemyötätuntotaitoja ja sosiaalista kompetenssia – ja sillä tavoin lisätä kaikkien toimijoiden hyvinvointia.

Hanke oli alun perin 3-vuotinen, mutta jatkorahoituksen myötä sitä on jatkettu vuoden 2022 loppuun. 

 

Tavoite

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on hankkeen koulutukseen osallistuvien itsemyötätuntotaitojen kehittyminen ja näiden taitojen pohjalle rakentuvan sosioemotionaalisen kompetenssin (eli sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen) syveneminen. Tämän tavoitteen toteutumisen nähdään johtavan osallistujien hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on kumppanijärjestöjen toiminnassa mukana olevien mielenterveyskuntoutujien ja kokemusasiantuntijoiden koetun hyvinvoinnin lisääntyminen sekä näissä järjestöissä toimivien työntekijöiden koetun työhyvinvoinnin lisääntyminen.

 

Toteutus

Hankkeessa on toteutettu pitkäkestoista vuorovaikutustaitokoulutusta. Koulutus on aloitettu laajalla perehtymisellä Rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen (engl. NVC = Nonviolent Communication) menetelmään ja periaatteisiin. Tätä osaamispohjaa on koulutuksessa täydennetty ja suunnattu mielenterveysympäristön tarpeisiin tutustumalla myös monipuolisesti eri terapiamuotojen ja psykologian tarjoamiin näkökulmiin vuorovaikutuksesta.

Koulutuksia on järjestetty hankkeen aikana kahdella paikkakunnalla, Helsingissä ja Seinäjoella. Koulutukset on toteutettu kahden päivän lähiopetusjaksoina kerran kuukaudessa. Koulutukset koostuivat perusopinnoista sekä syventävästä opintojaksosta. Perusopintojen teemana oli ”Itsemyötätunnosta todelliseen empatiaan”. Syventävissä opinnoissa keskityttiin vuorovaikutustaitojen eri osa-alueisiin sekä minä-suhdetta eheyttäviin teemoihin. Aiheina tässä koulutusjaksossa olivat mm. kiitollisuus, palautteen antaminen ja henkinen väkivalta. Koulutusten loppuvaiheessa keskityttiin laajentamaan aiemmin opittua käsittelemällä mm. seuraavia teemoja: eri terapiamuotojen näkökulmia vuorovaikutukseen, masennus, tunnelukot, haasteelliset tunteet ja tunteiden säätely, toipumisorientaatio, henkinen väkivalta, validaatio ja motivoiva haastattelu.

 

Kumppanit

 

Suomen Moniääniset ry, Helsinki

Suomen Moniääniset ry hallinnoi hanketta. Moniääniset on valtakunnallinen, mielen sisäisiä ääniä kuulevien ihmisten yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ääniä kuulevien ihmisten hyvinvointia järjestämällä vertaistukea ja jakamalla tietoa äänien kuulemisesta. 

Vertaistukiryhmätoimintaa järjestetään eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten mielenterveysalan toimijoiden kanssa. Lisäksi Moniääniset järjestää vertaistukea eri muodoissa etänä. Tiedotuksella pyritään muuttamaan suhtautumista äänien kuulemiseen hyväksyvämmäksi. Yhdistyksen piirissä äänet nähdään ensisijaisesti ihmisen ominaisuutena eikä sairautena. Esimerkiksi nettisivujen, jäsenlehden tai Sisäinen ääni -oppaan kautta voi tutustua äänien kuulemisen monimuotoiseen ilmiöön sekä siihen, miten hankalienkin äänien kanssa voi opetella tulemaan toimeen. 

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hankkeessa opittavat itsemyötätunto- ja empatiataidot ovat erityisen arvokkaita ääniä kuuleville ihmisille, sillä niitä voi hyödyntää myös vuorovaikutussuhteessa äänien kanssa.

 

Kokemus- ja vertaistoimijat ry, Seinäjoki

Kokemus ja vertaistoimijat ry:n tarkoituksena on edistää mielen hyvinvointia ja tukea päihteettömän elämän mahdollisuuksia. Yhdistys toimii matalan kynnyksen toiminta- ja tapaamispaikkana Seinäjoella. Yhdistys haluaa tukea vertaisuutta mahdollistaen vertaisryhmien syntymisen sekä ylläpitää koulutettujen kokemusasiantuntijoiden työskentelyä kentällä. Yhdistys haluaa myös vahvistaa yhteiskunnan palveluissa käyttäjien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhdistys pyrkii lisäämään ymmärrystä erityisryhmiä kohtaan ja vähentämään leimaamista.

 

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL)

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö, jonka palveluksessa on 45 eri alojen ammattilaista. Teemme tutkimusta, toimimme edunvalvojina, tarjoamme neuvontaa chatissa ja puhelimitse, järjestämme lukuisia maksuttomia ja kaikille avoimia kursseja, koulutuksia ja tapahtumia sekä tuemme mielenterveysyhdistyksiä ympäri Suomen. Kaiken ytimessä on vahva kokemuksellinen tieto. Toimintamme on suunnattu mielenterveysongelmia itse kokeneiden lisäksi myös heidän läheisilleen ja ammattilaisille. Tavoitamme vuodessa noin 28 000 ihmistä. Jäsenyhdistyksiä liitolla on noin 140 ja niissä noin 15 000 jäsentä.

YHTEISTYÖ-

KUMPPANEITA

 

 

 

 

 

 

  

 

Tekstiä tai muuta materiaalia lainattaessa lähde on ilmoitettava:

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hanke / Suomen Moniääniset ry

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?