Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke on koulutus- ja kehityshanke, joka tuo vuorovaikutus- ja tunnetaitoja mielenterveyskentän eri toimijoille järjestömaailmassa. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittama valtakunnallinen hanke. Sitä hallinnoi Suomen Moniääniset ry.

Hanke vastaa mukana olevien yhdistysten tarpeeseen saada tukea mielenterveyskuntoutujien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, sillä kokemusten mukaan kuntoutujien ongelmiin liittyy usein puutteita vuorovaikutustaidoissa. Mielenterveyskuntoutumista tukevia taitoina nähdään mm. kyky rakentavasti ilmaista itseä ja omia tunteita, sanoittaa omia ongelmia, huolehtia omista tarpeista sekä kuunnella toisia ja tulla itse kuulluksi.

Hankkeessa koetaan, että mielenterveyskentän järjestöpuolella tarvitaan uudenlaisia, konkreettisia keinoja kehittää itsemyötätuntotaitoja ja sosiaalista kompetenssia – ja sillä tavoin lisätä kaikkien toimijoiden hyvinvointia.

Hanke on alunperin 3-vuotinen. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus, ja nykyisten suunnitelmien mukaan hanke päättyy vuoden 2021 lopussa. 

 

Tavoite

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on hankkeen koulutukseen osallistuvien itsemyötätuntotaitojen kehittyminen ja näiden taitojen pohjalle rakentuvan sosioemotionaalisen kompetenssin (eli sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen) syveneminen. Tämän tavoitteen toteutumisen nähdään johtavan osallistujien hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on kumppanijärjestöjen toiminnassa mukana olevien mielenterveyskuntoutujien ja kokemusasiantuntijoiden koetun hyvinvoinnin lisääntyminen sekä näissä järjestöissä toimivien työntekijöiden koetun työhyvinvoinnin lisääntyminen.

 

Toteutus

Hankkeessa toteutetaan pitkäkestoista vuorovaikutustaitokoulutusta Rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen (engl. NVC = Nonviolent Communication) menetelmää ja periaatteita noudattaen sekä niitä mielenterveysympäristöön soveltaen.

Koulutuksia järjestetään kahdella paikkakunnalla, Helsingissä ja Seinäjoella. Koulutukset toteutetaan kahden päivän lähiopetusjaksoina kerran kuukaudessa. Ne ovat johdanto-osuuden jälkeen käynnistyneet täysipainoisina syyskuussa 2018 ja jatkuvat vuodelle 2021. Koulutukset koostuvat perusopinnoista sekä syventävästä opintojaksosta. Perusopintojen teemana on ”Itsemyötätunnosta todelliseen empatiaan”. Syventävissä opinnoissa keskitytään vuorovaikutustaitojen eri osa-alueisiin sekä minä-suhdetta eheyttäviin teemoihin. Aiheina tässä koulutusjaksossa ovat mm. kiitollisuus, palautteen antaminen ja henkinen väkivalta. Koulutuksissa käsitellään näihin aihealueisiin liittyviä prosesseja. Opiskelu on erittäin vuorovaikutteista.

 

Kumppanit

 

Suomen Moniääniset ry, Helsinki

Suomen Moniääniset ry hallinnoi hanketta. Moniääniset on valtakunnallinen, mielen sisäisiä ääniä kuulevien ihmisten yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ääniä kuulevien ihmisten hyvinvointia järjestämällä vertaistukea ja jakamalla tietoa äänien kuulemisesta. 

Vertaistukiryhmätoimintaa ja infotilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten mielenterveysalan toimijoiden kanssa. Moniääniset ylläpitää myös ääniä kuuleville tarkoitettua vertaistukipuhelinta sekä Tukinetissä kokoontuvaa chatti-ryhmää. Tiedotuksella pyritään muuttamaan suhtautumista äänien kuulemiseen hyväksyvämmäksi. Yhdistyksen piirissä äänet nähdään ensisijaisesti ihmisen ominaisuutena eikä sairautena. Esimerkiksi nettisivujen, jäsenlehden tai Sisäinen ääni -oppaan kautta voi tutustua äänien kuulemisen monimuotoiseen ilmiöön sekä siihen, miten hankalienkin äänien kanssa voi opetella tulemaan toimeen. 

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hankkeessa opittavat itsemyötätunto- ja empatiataidot ovat erityisen arvokkaita ääniä kuuleville ihmisille, sillä niitä voi hyödyntää myös vuorovaikutussuhteessa äänien kanssa.

 

Kokemus- ja vertaistoimijat ry, Seinäjoki

Kokemus ja vertaistoimijat ry:n tarkoituksena on edistää mielen hyvinvointia ja tukea päihteettömän elämän mahdollisuuksia. Yhdistys toimii matalan kynnyksen toiminta- ja tapaamispaikkana Seinäjoella. Yhdistys haluaa tukea vertaisuutta mahdollistaen vertaisryhmien syntymisen sekä ylläpitää koulutettujen kokemusasiantuntijoiden työskentelyä kentällä. Yhdistys haluaa myös vahvistaa yhteiskunnan palveluissa käyttäjien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhdistys pyrkii lisäämään ymmärrystä erityisryhmiä kohtaan ja vähentämään leimaamista.

 

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL)

Mielenterveyden keskusliitto on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja. Mielenterveyden keskusliitolla on 160 jäsenyhdistystä, joiden jäsenmäärä on yhteensä 17 000.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan punainen lanka on vertaistuki. Toiminnassa yhdistetään kokemusasiantuntemus ja ammatillisuus. Mielenterveyden keskusliitto järjestää sekä mielenterveyskuntoutujille että alan ammattilaisille suunnattuja kursseja ja koulutuksia, mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista tukevaa toimintaa sekä vertaisohjaaja- ja kokemusasiantuntijakoulutuksia. Tämän lisäksi Mielenterveyden keskusliitto järjestää valtakunnallisesti mielenterveysneuvontaa sekä toimii vertaistuen edistäjänä mm. omaa vertaisneuvontaa tarjoamalla.

YHTEISTYÖ-

KUMPPANEITA

 

 

 

 

 

 

  

 

Tekstiä tai muuta materiaalia lainattaessa lähde on ilmoitettava:

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hanke / Suomen Moniääniset ry

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?